Tiếp theo


HỌC PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA

1 Lượt xem
Xuất bản trên 03 Aug 2020 / Trong Khác

Hướng dẫn tự học phần mềm kế toán Misa SME.NET 2017 mới nhất để lên sổ sách và lập Báo cáo tài chính, Misa online
- Các nghiệp vụ chính của Video dạy học kế toán Misa:
+ Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN
+ Hướng dẫn cách kiểm tra sai sót trên bảng cân đối kế toán N01-DN
+ Hướng dẫn kết chuyển thuế GTGT trên phần mềm Misa
+ Hướng dẫn nghiệp vụ khấu hao tài sản cố định
+ Hướng dẫn nghiệp vụ phân bổ công cụ dụng cụ
+ Khai báo CCDC, khấu hao TSCĐ...
+ Các nghiệp vụ mua hàng, đối chiếu ngân hàng
+ Hướng dẫn kết chuyển lãi lỗ trên phần mềm Misa

Cho xem nhiều hơn
0 Bình luận sort Sắp xếp theo

Bình luận Facebook

Tiếp theo