Tiếp theo

Người Phát Triển
3 Lượt xem

Làm thế nào để xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ C/O?

1 Lượt xem
Xuất bản trên 03 Aug 2020 / Trong Khác

Xuất xứ hàng hóa là nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa đó.
Tìm hiểu khóa học xuất nhập khẩu https://hocxuatnhapkhau247.com
Link đăng ký khóa học: http://bit.ly/hocxuatnhapkhau247
Phần A: Tìm hiểu quy tắc xuất xứ
Quy tắc xuất xứ (ROOs) giúp xác định “quốc tịch” của hàng hóa. ROOs là tiêu chí xác định hàng hóa có đủ điều kiện để được ưu đãi theo Hiệp định thương mại tự do (FTA) hay không. Hàng hóa đáp ứng ROOs theo FTA có thể được coi là hàng hóa có xuất xứ và được phép áp dụng mức thuế nhập khẩu thấp hơn hoặc không áp thuế nhập khẩu khi nhập khẩu vào một nước thuộc FTA.
ROOs khác nhau từ FTA này đến FTA khác. Như vậy, một hàng hóa đủ điều kiện cho một FTA có thể không thể đủ điều kiện cho một FTA khác.
1. Giới thiệu xuất xứ hàng hóa
1.1. Hàng hóa có xuất xứ là gì?
Một hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu nó đáp ứng các tiêu chí xuất xứ được quy định trong Quy tắc xuất xứ (ROO) của một FTA.
Một hàng hóa có xuất xứ của một nước xuất khẩu có thể được phân loại thành 2 loại –
a) Hàng hoá có xuất xứ thuần túy (WO);
b) hàng hóa được sản xuất bằng các nguyên vật liệu không có xuất xứ.
1.2. nguyên vật liệu không có xuất xứ là gì?
Nguyên liệu không có xuất xứ là nguyên liệu / thành phần –
a) Nhập khẩu từ một quốc gia không phải là thành viên của FTA;
b) Được sản xuất tại một trong các Bên của FTA nhưng không đáp ứng Quy tắc xuất xứ theo FTA; hoặc là
c) xuất xứ không thể xác định.

2. Tiêu chí xác định xuất xứ
Một hàng hóa được coi là có xuất xứ thuần túy (WO) nếu nó được tạo ra một cách tự nhiên; là một loại cây trồng sinh trưởng và thu hoạch; hoặc là một động vật được sinh ra và lớn lên. Nó cũng bao gồm hàng hóa được sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu có xuất xứ.
Hàng hoá được sản xuất sử dụng vật liệu không có xuất xứ sẽ phải trải qua sự biến đổi đáng kể trong một quốc gia để được xem đủ điều kiện là có xuất xứ. Các phương pháp được sử dụng để đo lường sự biến đổi đáng kể là:
a) Chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC);
b) Hàm lượng giá trị khu vực (RVC);
c) Quy tắc sản xuất hàng hóa
3 phương pháp này có thể được sử dụng kết hợp hoặc độc lập, tùy thuộc vào xuất xứ tiêu chí trong FTA. xuất xứ của những hàng hóa này sẽ phụ thuộc vào quốc gia nơi thực hiện công đoạn biến đổi đáng kể cuối cùng.
Nói chung, hầu hết hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam được phân loại theo các phương pháp này.
Các hàng hóa sẽ đủ điều kiện thông qua một hoặc kết hợp các phương pháp được liệt kê ở trên, tùy thuộc vào các FTA.

2.1. Phương pháp chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC)
Phương pháp CTC chỉ áp dụng cho các nguyên vật liệu không có xuất xứ. Để đủ điều kiện xuất xứ theo tiêu chí này, nguyên liệu không xuất xứ được sử dụng trong sản xuất hàng hóa phải không có cùng mã phân loại HS (ví dụ: Cấp chương, nhóm hoặc phân nhóm) so với hàng hóa cuối cùng . Tùy thuộc vào yêu cầu của FTA, hàng hóa sẽ phải trải qua thay đổi trong Chương, nhóm hoặc phân nhóm để đủ điều kiện được ưu đãi theo FTA.
Do đó, để sử dụng phương pháp này, các nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu bắt buộc phải nắm vững phương pháp phân loại HS của hàng hóa cuối cùng và nguyên liệu thô không xuất xứ.
2.2. Phương pháp hàm lượng giá trị khu vực (RVC)
Quy tắc này yêu cầu một tỷ lệ nhất định giá trị của hàng hóa bắt nguồn từ một Bên tham gia FTA của hàng hóa đó thì được coi là có xuất xứ. Có nói chung có 02 cách tiếp cận có thể được sử dụng để tính RVC:
Trong trường hợp FTA nhất định, giá trị hàm lượng nội địa của nguyên liệu sản xuất tại địa phương không đủ điều kiện làm nguyên liệu ban đầu cũng có thể được sử dụng để tính vào tử số của công thức. Tuy nhiên, nhà sản xuất vật liệu phải có Giấy chứng nhận đăng ký thương nhân với cơ quan có thẩm quyền và các nguyên vật liệu phải trải qua các quy trình sản xuất không phải là các hoạt động tối thiểu được liệt kê trong FTA (như bảo quản, lau chùi, quét bụi…).
2.3. Phương pháp quy trình sản xuất
Điều này thường được áp dụng cho hàng hóa hóa học trong đó hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ nếu nó là được sản xuất thông qua một quá trình hóa học cụ thể xảy ra trong một Bên tham gia FTA.
3. Hệ thống hài hòa (HS) phân loại hàng hóa
HS bao gồm khoảng 5.000 nhóm hàng hóa; mỗi nhóm hàng hóa được mô tả hài hòa ở cấp độ sáu chữ số của mã HS. Chúng được sắp xếp theo cấu trúc hợp pháp và hợp lý và được hỗ trợ bởi các quy tắc được xác định rõ ràng để phân loại thống nhất. Bạn sẽ cần hiểu cấu trúc HS trước khi có thể áp dụng chúng trong Quy tắc xuất xứ (ROOs) của hàng hóa trong Phụ lục Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) được sắp xếp theo mã HS.
https://gapviet.com/ (Nền tảng thương mại điện tử B2B đầu tiên tại việt nam giúp các nhà xuất khẩu tiếp cận được khách hàng quốc tế mới mỗi ngày)

Cho xem nhiều hơn
0 Bình luận sort Sắp xếp theo

Bình luận Facebook

Tiếp theo

Người Phát Triển
3 Lượt xem