Tiếp theo

Người Phát Triển
18 Lượt xem

Quyết toán thuế TNDN - Bài 3| Xác định kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

2 Lượt xem
Xuất bản trên 03 Aug 2020 / Trong Khác

Video chia sẻ về Cách xác định kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Cách xác định Kỳ tính thuế đầu tiên và kỳ tính thuế cuối cùng của thuế TNDN và Cách Gộp kỳ báo cáo đầu tiên và cuối cùng dưới 3 tháng, có tổng thời gian gộp không vượt quá 15 tháng

Cho xem nhiều hơn
0 Bình luận sort Sắp xếp theo

Bình luận Facebook

Tiếp theo

Người Phát Triển
18 Lượt xem